Staff


Yr ydych yma: Staff

Staff Ysgol Cybi – 2022-23

Pennaeth: Mr Owain Roberts

Dirprwy Bennaeth: Mrs Rhian Grieves

Athrawes CPA: Mrs Rhian Bruce

Cymhorthyddion Lefel 4: Mrs Dani Jones, Miss Lois Jones

Cydlynydd ADY: Mrs Lynne Hardwidge Jones

Cymhorthyddion Gweinyddol: Mrs Carol Kelsall, Mrs Cheryl Dickens

Dogfen Staff Ysgol Cybi 2022-23