Croeso i wefan newydd Ysgol Cybi


Diolch i chi am ymweld â’n gwefan - rydyn ni wrthi’n datblygu’r wefan ar hyn o bryd ac yn anelu at fod wedi gorffen erbyn Medi 2022. Serch hynny, mae llawer iawn o wybodaeth eisoes ar gael yma, ac os gymrwch chi amser i edrych drwy dudalennau rydyn ni’n gobeithio ei fod yn cynnig blas i chi o’r ddarpariaeth sydd ar gael. 
Am fwy o wybodaeth, mae croeso i chi gysylltu gyda derbynfa’r ysgol neu gysylltu’n uniongyrchol gyda’r Pennaeth.