Cwpan y Byd yn Qatar


Yr ydych yma: Newyddion > Cwpan y Byd yn Qatar

Diolch i Ian Mitchelmore, Gohebydd Pêl-droed i Media Wales, am siarad efo Bl6 o Gwpan y Byd yn Qatar.

Mae Ian yn dilyn tim Cymru allan yn Qatar ac yn ysgrifennu i Wales Online.

Diolch i ddisgyblion Bl6 am ofyn cwestiynau arbennig i Ian am ei waith ac am y gystadleuaeth.

Pob lwc Cymru!